Vukovar 13.01.2024.

Svim Srbima i ostaloj našoj vernoj braći koja slavi po Julijanskom kalendaru te članovima, simpatizerima i aktivistima našeg udruženja želim uspešnu i srećnu

Novu pravoslavnu 2024. godinu!

 

 

Predsednik udruženja              

Dragan Todić, dipl. pravnik