Udruga "Čuvari srpskog identiteta"

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja srpskog identiteta, kulture, običaja, narodnog stvaralaštva i tradicije.

Logo ČSI

5 Jun 2024 Dešavanja 152
Vukovar, 05. maj 2024. Ispred ČUVARA SRPSKOG IDENTITETA i u svoje lično ime želim podeliti neizmernu radost sa svim vernicima naše Srpske pravoslavne crkve i svim ljudima dobre volje želim srećan i...
28 Mart 2024 Dešavanja 274
Vukovar, 18.03.2024. U Konobi SIMS u Vukovaru, održana je redovna izveštajna Skupština ČUVARA SRPSKOG IDENTITETA uz prisustvo kompletnog rukovodstva Udruženja u sastavu; predsednik Dragan Todić ,...
8 Mart 2024 Dešavanja 173
Svim pripadnicama lepšeg i nežnijeg pola želimo SREĆAN 8. MART - MEĐUNARODNI DAN ŽENA!
13 Januar 2024 Dešavanja 322
Vukovar 13.01.2024. Svim Srbima i ostaloj našoj vernoj braći koja slavi po Julijanskom kalendaru te članovima, simpatizerima i aktivistima našeg udruženja želim uspešnu i srećnu Novu pravoslavnu...
5 Januar 2024 Dešavanja 208
Vukovar 06.01.2024 Isprеd Čuvаrа srpskоg idеntitеtа i u svоје ličnо imе, svој brаći u Hristu žеlim dа nајrаdоsniјi hrišćаnski prаznik Bоžić dоnеsе prеkо pоtrеbnо zdrаvlје, mir, slоgu i lјubаv uz...
31 Decembar 2023 Dešavanja 405
Vukovar, 31.12.2023. Ispred celokupnog rukovodstva ČUVARA SRPSKOG IDENTITETA i u svoje lično ime, svima Vama draga braćo i sestre, sunarodnici moji, članovi, aktivisti, simpatizeri, ljudi dobre...
20 Novembar 2023 Festival etno muzike 282
Vukovar 12.11.2023. - Danas je u Srpskom domu u Vukovaru održan 9. Festival ETNO muzike, Vukovar 2023. u organizaciji Čuvara srpskog identiteta , a ove godine manifestaciju je sufinancirao Savjet za...
Logo Čuvari srpskog identiteta

"Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja srpskog identiteta, kulture, običaja, narodnog stvaralaštva i tradicije."

ČSI

- Ciljevi udruge -

Djelatnosti Udruge su:

- održavanje srpskog identiteta i srpskih običaja putem folklornih manifestacije i muzičkih

svečanosti te obilazak i posjeta kulturnim i vjerskim znamenitostima kao i druženja sa drugim

udrugama identične ili slične programske orijentacije

- informiranje javnosti o radu udruge i izdavanju publikacija

- razvijanje programa suradnje sa matičnom državom te obilazak i suradnja sa drugim udrugama iz R. Srbije i R BiH

- izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti

- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruga ostvaruje na načine utvrđene statutom, poimence:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

- javnim priopćavanjem