Čuvari srpskog identiteta | Vukovar

i

Vukovar, 24.03.2023.
U Konobi SIMS u Vukovaru, održana je redovna izborna Skupština ČUVARA SRPSKOG IDENTITETA na kojoj je izabrano novo rukovodstvo koje će
predstavljati udruženje u naredne 4 godine.


Sednicu je sazvao i otvorio predsednik ČSI-a te je pozdravio gosta koji se
odazvao pozivu; predsednik KUD-a Branislav Nušić g. Rado Bosić.
Izabrano je radno predsedništvo u sastavu: Siniša Roknić, Jelena Šaula i Nikola Grkinić te zapisničar Dana Macut, koje je preuzelo predsedavanje sednicom Skupštine do izbora novog rukovodstva.
Izveštaj o dosadašnjem četvorogodišnjem radu ČSI-a, a takođe i o radu u kalendarskoj 2022. godini podneo je predsednik Dragan Todić. U svom izveštaju naveo je kroz koje su sve izazove i probleme te iskušenja prošli u ČSI-u od svog
osnivanja do današnjeg dana, odnosno u proteklom četvorogodišnjem vremenskom periodu.
Konstatovao je da su postignuti dosta dobri i kvalitetni rezultati u radu koji su sami po sebi pokazali da ČSI ima kapaciteta, ljudskog potencijala i stručnih kadrova, ali i da istovremeno očekuje u ovoj godini još veći angažman celokupnog članstva u pripremi predstojećih kulturnih manifestacija i događaja koji su planirani godišnjim planom rada.
Na sednici su jednoglasno usvojen izveštaj predsednika o radu ČSI-a i finansijski izveštaj za 2022. godinu kao i plan rada i finansijski plan za 2023. godinu.
Na predlog radnog predsedništva za predsednika ČSI-a je predložen Dragan Todić, dipl. pravnik iz Osijeka, za potpredsednike Saša Miletić, dipl.ing. iz
Vukovara i Petko Tomić, dr.med. iz Borova, a za sekretara Siniša Roknić, dipl. ekonomista iz Borova. Skupština je jednoglasno, izabrala predloženo
rukovodstvo i ukazala mu poverenje da vodi i predstavlja ČUVARE SRPSKOG IDENTITETA i u narednom četvorogodišnjem mandatu.
Na kraju sednice Skupštine članovima se obratio ispred izabranog rukovodstvapredsednik Dragan Todić te se svima zahvalio na izboru i ukazanom poverenju.
Ujedno je pozvao kompletno članstvo na maksimalno jedinstvo u vremenu kojedolazi i koje se nalazi pred nama.