Čuvari srpskog identiteta | Vukovar

i

Vukovar, 31.03.2021.

Danas je u Vukovaru održana redovna godišnja izveštajna Skupština ČUVARA SRPSKOG IDENTITETA koju je sazvao i istom predsedavao predsednik Dragan Todić.

Skupštini je prisustvovalo rukovodstvo u sastavu predsednik Dragan Todić, potpredsednik Saša Miletić, sekretar Siniša Roknić te članstvo i gosti, a opravdano je bio odsutan potpredsednik dr Petko Tomić.

Tom prilikom je prema prethodno usvojenom dnevnom redu, članovima i gostima prezentiran izveštaj o radu ČSI-a za 2020. godinu koji je podneo predsednik Todić u kojem je naveo sve aktivnosti ČSI-a i uspešno održane kulturne manifestacije.

Predsednik Todić se zahvalio svim saradnicima i članovima koji su podržali i pomogli rad udruženja u 2020. godini, a posebnu zahvalnost je uputio institucijama i pojedincima, i to; SNV-u i SDSS-u i predsedniku dr Miloradu Pupovcu i predsedniku glavne Skupštine dr Vojislavu StanimirovićuZVO-u i predsedniku Srđanu Jeremiću, Opštini Stara Pazova i predsedniku Đorđu Radinoviću i Opštini Borovo i načelniku Zoranu Baćanoviću.

Zahvalnost je upućena i svima koji su prihvatili te financijski podržali programe ČSI-a, a to su: Savjet za nacionalne manjine Vlade RHMSP Vlade RS – Uprava za Srbe u regionu i dijaspori, Opštini Stara Pazova te opštini Borovo.

Ovaj izveštaj je usvojen jednoglasno.

Financijski izveštaj o radu ČSI-a u 2020. godini je podneo sekretar Siniša Roknić i isti je usvojen također jednoglasno, a isti je javno dostupan na službenoj web stranici ČSI-a.

Usvojen je godišnji plan i program rada ČSI-a za 2021. godinu kao i financijski plan za 2021. godinu.

Nakon službenog dela svi prisutni su se zadržali na pripremljenom posluženju.