Čuvari srpskog identiteta | Vukovar

i

Vukovar, 05.03.2021.

- Ovim putem pozdravljam sve naše verne članove, aktiviste i pratioce na web i fejsbuk stranici i želim svima odlično zdravlje, da budu maksimalno odgovorni te ih ujedno obaveštavam da je Godišnjim planom rada za kalendarsku 2021. godinu predviđeno održavanje ukupno 4 kulturne manifestacije, i to:

 

  1. Kulturna manifestacija

ZAIGRAJMO ZAJEDNO

Osijek 2021.

 

  1. Sabor kulturnog i narodnog stvaralaštva Srba

SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SREMA

Beli Manastir 2021.

 

  1. Festival ETNO muzike

Vukovar 2021.

 

  1. Međunarodni festival PRVA HARMONIKA

SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SREMA

Vukovar 2021.

 

Termini održavanja napred navedenih manifestacija bit će naknadno objavljeni obzirom da se isti moraju prethodno uskladiti sa propisanim preporukama HZJZ, a koje su na snazi zbog proglašenih epidemioloških mera i prisustva virusa COVID 19.

 

Planirano je održavanje godišnje izveštajne Skupštine čim to dozvole propisane epidemiološke mere i koje su trenutno su na snazi.

 

                                                                                                            Predsednik:

                                                                                                Dragan Todić, dipl. pravnik