Čuvari srpskog identiteta | Vukovar

i

Vukovar, 16.06.2020.

Danas je u Vukovaru održana redovna godišnja izveštajna Skupština ČUVARA SRPSKOG IDENTITETA koju je sazvao i istom predsedavao predsednik Dragan Todić.

Skupštini je prisustvovalo rukovodstvo u sastavu predsednik Dragan Todić, potpredsednik dr Petko Tomić, sekretar Siniša Roknić te članstvo i gosti, a opravdano je bio odsutan potpredsednik Saša Miletić.

Tom prilikom je prema prethodno usvojenom dnevnom redu, članovima i gostima prezentiran izveštaj o radu ČSI-a za 2019. godinu koji je podneo predsednik Todić u kojem je naveo sve aktivnosti ČSI-a i uspešno održane kulturne manifestacije.

Naglasio je kako se ovogodišnja Skupština ČSI-a održava u nešto kasnijem terminu zbog svima nama poznatog razloga, a to je proglašene pandemije virusa.

Predsednik Todić se zahvalio svim saradnicima i članovima koji su podržali i pomogli rad udruženja u 2019. godini, a posebnu zahvalnost je uputio institucijama i pojedincima, i to; SNV-u i predsedniku Borisu Miloševiću, SDSS-u i predsedniku dr Miloradu Pupovcu i predsedniku glavne Skupštine dr Vojislavu StanimirovićuZVO-u i predsedniku Srđanu Jeremiću, Opštini Stara Pazova i predsedniku Đorđu Radinoviću, Opštini Borovo i načelniku Zoranu Baćanoviću i OŠ Borovo i direktoru Tihomiru Jakovljeviću.

Zahvalnost je upućena i svima koji su prihvatili te financijski podržali programe ČSI-a, a to su: Savjet za nacionalne manjine Vlade RHPokrajinski sekretarijat za kulturujavno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Vlade VojvodineMSP Vlade RS – Uprava za Srbe u regionu i dijaspori, Opštini Stara Pazova te opštini Borovo.

Ovaj izveštaj je usvojen jednoglasno.

Financijski izveštaj o radu ČSI-a u 2019. godini je podneo sekretar Siniša Roknić i isti je usvojen takođe jednoglasno, a isti je javno dostupan na službenoj web stranici ČSI-a.

Usvojen je godišnji plan i program rada ČSI-a za 2020. godinu kao i financijski plan za 2020. godinu.

Nakon službenog dela svi prisutni su se zadržali na pripremljenom posluženju.